WYDAWCA:

Grupa COGITO Spółka z o.o.
ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
NIP 542-02-12-438; KRS 0000245014


REDAKTOR NACZELNA: Magdalena Bogdańska Maciak
redakcja@victor.com.pl

REKLAMA: Magdalena Głogowska
tel. 510 273 659; magda@cogito.com.pl

SPRZEDAŻ: Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz (dyr.)
malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl

PROMOCJA: Ewa Kowalewska
ewa.kowalewska@cogito.com.pl

PRENUMERATA – Katarzyna Jabłońska
tel. (22) 610 11 71; prenumerata@cogito.com.pl

KOLPORTAŻ: Agnieszka Wyganowska
tel./faks (22) 610 11 64; kolportaz.cog@gmail.com

SKLEP INTERNETOWY – www.EDUkram.pl
edukram@edukram.pl