MIESIĘCZNIK VICTOR

REDAKTOR NACZELNA: Agnieszka Wyganowska, redakcja@victor.com.pl

STUDIO DTP: Remigiusz Cichocki (kierownik), remik@cogito.com.pl

BIURO REKLAMY I PROMOCJI: Magdalena Głogowska, magda@cogito.com.pl, tel. 510 273 659

PRENUMERATA: prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71

KOLPORTAŻ: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 64

SKLEP edukram.pl:  Beata Fluder-Loth, beata@cogito.com.pl, tel. 502 535 962

edukram@edukram.pl, tel. 22 610 11 71

WYDAWCA: GRUPA COGITO Sp. z o.o.

ul. Zagójska 7 lok. 5

04-160 Warszawa

tel. 22 610 11 64

PREZES ZARZĄDU: Alina Kuźmina

Wyślij wiadomość