Rate this post

Za nami rok wyjątkowych wstrząsów w sektorze edukacji. Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zamknęła szkoły na wiele miesięcy. Uczniowie zamienili ławki na domowe biurka, lekcje na wykłady online, a zeszyty na laptopy i tablety. Tam gdzie jedni widzą kryzys, inni dostrzegają szansę. Wielu pedagogów zachęca do wykorzystania okazji na przekształcenie i unowocześnienie systemu edukacji[1]

Do nowej pandemicznej rzeczywistości musieli się przystosować wszyscy – szkoły i ich programy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. To była niełatwa lekcja, ale została odrobiona. Dziś – mając nadzieję na powrót normalności (lub też „nowej normalności”) – warto zapytać

o wnioski. Czy i czego polska szkoła nauczyła się dzięki pandemii? O wypowiedź poprosiliśmy trójkę nauczycieli, aktywnych uczestników programu edukacyjnego „WINIARY Gotuj się na zmiany”, którego celem od 10 lat jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, uczenie dbania o zdrowy styl życia i niemarnowania żywności wśród dzieci szkolnych.

Większość mijającego roku szkolnego uczniowie spędzili na nauce zdalnej! Co im pomagało zaangażować się na lekcjach? Mówi Katarzyna Kubiak, nauczycielka, aktywna uczestniczka programu edukacyjnego „WINIARY Gotuj się na zmiany”,
którego celem od 10 lat jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, uczenie dbania

o zdrowy styl życia i niemarnowania żywności – Oczywiście nawet podczas nauczania zdalnego robiliśmy, co w naszej mocy,
by dzieci i młodzież całkowicie zaangażowały się w prowadzone przez nas zajęcia. Nie zawsze było łatwo, ponieważ uczniowie przebywający w domach mają łatwy dostęp do swoich zabawek czy mediów społecznościowych.
Niezwykle pomocne okazały się dodatkowe treści, np. te oferowane w ramach programu „Gotuj się na zmiany”. Realizując zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, gotowaniem, młodzież wykorzystuje wiedzę zdobytą
na różnych przedmiotach.

O programie edukacyjnym „WINIARY Gotuj się na zmiany” znajdziesz mnóstwo informacji
na stronie: gotujsienazmiany.pl.

[1] Brookings.edu, Coronavirus and schools: Reflections on education one year into the pandemic, marzec 2021 r.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes