Weterynaria prawie jak medycyna

Weterynaria to w dużym stopniu studia podobne do medycyny. Podobne przedmioty związane z anatomią czy fizjologią zwierząt, koncentrujące się na biologii, chemii, fizyce. Podobnie dużo nauki (zdaniem niektórych, nawet więcej). Stresujące zajęcia, np. w prosektorium. Konieczność oswojenia się z krwią, cierpieniem. I studia równie długie jak medyczne.

PRAWDY I MITY O ZAWODZIE WETERYNARZA

Te studia wymagają siły, zdrowia i odporności psychicznej.
Tak, praca z dużymi zwierzętami wymaga siły i odwagi (znam anegdotę o studencie, który złamał rękę podczas odbierania porodu krowy), wytrzymałości i odporności (nieraz patrzy się na cierpienia zwierząt, uczestniczy się w zajęciach w prosektorium czy rzeźni, lepiej też nie mieć alergii na sierść zwierząt). Przed studiami odbywa się wizytę u lekarza medycyny pracy i przechodzi odpowiednie badania.

To idealny kierunek dla wegetarian.
Niekoniecznie. Praktyki w rzeźni i ewentualność pracy tam. Badanie mięsa i produktów zwierzęcych. Jak widać, ten zawód i studia mają niewiele wspólnego ze stereotypem doktora Dolittle.

Weterynarz nie musi pracować z ludźmi.
Ależ musi! Przydają mu się też umiejętności interpersonalne. Niekiedy musi uspokoić zdenerwowanych właścicieli chorych pupili.

Weterynarze pracują tylko w lecznicach i gabinetach.
Nie, także m.in. w laboratoriach, instytutach naukowych, szkołach, administracji, przemyśle farmaceutycznym.

INFORMATOR PRZYSZŁEGO WETERYNARZA

Co możesz zrobić już teraz?

Zwróć uwagę na naukę takich przedmiotów, jak chemia, biologia. Zapisz się do kół zainteresowań związanych z tymi przedmiotami, startuj w konkursach przedmiotowych już od gimnazjum. Pomogą Ci też konkursy ekologiczne czy zorganizowane na temat żywności i żywienia. Zaangażuj się w wolontariat na rzecz zwierząt. Sprawdź, czy np. jesteś w stanie długo przebywać ze zwierzętami, nie boisz się ich, itd.

Co po gimnazjum?

Jeśli chcesz studiować weterynarię, wybierz naukę w liceum ogólnokształcącym (obecnie 3 lata), w klasie o profilu biologiczno-chemicznym lub zbliżonym.

Co po maturze?

Sprawdź kryteria rekrutacji na Twoją wymarzoną uczelnię. Najczęściej w rekrutacji są brane pod uwagę takie przedmioty, jak biologia, chemia, w mniejszym stopniu, ale też język obcy (np. w Krakowie). Warto śledzić aktualne przepisy rekrutacyjne na stronach poszczególnych uczelni.

Studia trwają 5,5 roku. Są to studia jednolite magisterskie, czyli nie można ograniczyć się do 3-letnich studiów licencjackich. Przedmioty, jakich będziesz uczyć się na studiach to m.in. biologia, biologia komórki, biofizyka, biochemia, chemia, anatomia zwierząt, , fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i weterynaryjna, epidemiologia weterynaryjna, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka,  ochrona środowiska, chirurgia ogólna i anestezjologia, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich, choroby ptaków, choroby zwierząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena mleka, , higiena środków żywienia zwierząt, administracja i ustawodawstwo weterynaryjne.

Pod studiach uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii. Weterynarię możesz studiować w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie.

 Gdzie może pracować weterynarz?

Weterynarze pracują w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, obiektach chowu i hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych i hurtowniach leków. Umieją zbadać stan zdrowia zwierząt oraz rozpoznawać choroby, zapobiegać im i je zwalczać oraz leczyć,  wykonywać zabiegi chirurgiczne. Wydają opinie i orzeczenia weterynaryjne, recepty na leki i materiały medyczne, badają zwierzęta rzeźne, mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, sprawują nadzór weterynaryjny nad tymi produktami oraz procesami przetwórczymi, ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie.

  • Pomożemy Ci w nauce. Czytaj „Victora” i „Cogito”, czasopisma, w których proponujemy powtórkę z większości przedmiotów na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Przed maturą wskazane jest też zapisanie się na kursy z przedmiotów kierunkowych prowadzone przez wyższe uczelnie.

 

Autor: Dorota Nosowska
Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Image

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *