Ratownik medyczny – jeśli chcesz pomagać ludziom

Ratownik medyczny – co możesz robić już teraz, by ułatwić sobie drogę do tego zawodu?

Zwróć uwagę na naukę takich przedmiotów, jak biologia, język obcy. Zapisz się do kół zainteresowań związanych z tymi przedmiotami, startuj w konkursach przedmiotowych już od gimnazjum. Pomogą Ci też konkursy związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Spróbuj działać w wolontariacie, mieć do czynienia z ludźmi chorymi, w ten sposób przekonasz się, czy ta praca jest dla Ciebie.

Co po gimnazjum?

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, wybierz naukę w liceum ogólnokształcącym (obecnie 3 lata), w klasie o profilu biologiczno-chemicznym lub zbliżonym. Najczęściej w rekrutacji są brane pod uwagę takie przedmioty, jak biologia, chemia i języki obce. Warto śledzić aktualne przepisy rekrutacyjne na stronach poszczególnych uczelni.

Ratownictwo medyczne możesz studiować zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, np. na uniwersytetach medycznych, niektórych uniwersytetach, w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Studia trwają minimum 3 lata (licencjat).

Gdzie pracują pracownicy medyczni?

Ratownicy medyczni zajmują się pomocą pacjentom, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Mogą też wykonywać i interpretować niektóre badania, podawać niektóre leki, inne czynności wykonują wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Pracują w placówkach medycznych, często w pogotowiu ratunkowym, oddziałach ratunkowych szpitali, a także w lotniczym lub górskim pogotowiu ratunkowym, jednostkach ratowniczych przy policji, wojsku, straży pożarnej, w zakładach produkcyjnych posiadających jednostki ratunkowe. Mogą być zatrudniani jako pomoc medyczna na obozach czy koloniach.

Wielu z nich podejmuje też dodatkową pracę, np. na drugim etacie (system pracy ratownika medycznego np. w pogotowiu ratunkowym związany jest z wieloma przerwami), dodatkowych dyżurach- często wiąże się to z koniecznością pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (rejestracja firmy).

 

 

Autor: Dorota Nosowska
Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Imageage

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *