Dowiedz się, co Ci wolno, a co powinieneś! Poznaj swoje prawa i obowiązki już na początku roku szkolnego!

 

Prawa ucznia znajdziesz w takich dokumentach, jak:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Konwencja o prawach dziecka,
• statut i regulamin szkoły.

Masz PRAWO m.in. do:

• bezpłatnej nauki aż do ukończenia 18 roku życia.
• poszanowania życia prywatnego i życia rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym. Oznacza to, że nikt nie może Cię poniżać, ubliżać Ci, stosować wobec Ciebie przemoc fizyczną i psychiczną. Nauczyciel nie może też udzielać informacji o Tobie i Twojej rodzinie.
• otrzymania warunków niezbędnych Ci do rozwoju, korzystania z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.
• zapoznania się z programem nauczania i stawianymi przed Tobą wymaganiami, które musisz spełnić, aby otrzymać daną ocenę na semestr i koniec roku z każdego przedmiotu.
• informacji o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana Twoja wiedza w ciągu roku szkolnego (np. czy będą to kartkówki, sprawdziany, odpytywanie przy tablicy).
• informacji o sposobach podwyższenia oceny na koniec semestru lub roku szkolnego.
• informacji o ocenie swoich postępów w nauce oraz zachowaniu, a także informacji o tym, dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna.
• swobodnej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie będzie krzywdząca dla innych osób. • takiej organizacji życia szkolnego, aby móc zachować równowagę między nauką a rozwijaniem własnych zainteresowań. • redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, ale zawsze w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
• wyboru nauczyciela, który będzie opiekunem samorządu uczniowskiego. • informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Masz m.in. OBOWIĄZEK

• uczyć się do ukończenia 18 roku życia.
• szanować godność pracowników szkoły i innych uczniów.
• chodzić na lekcje.
• przygotowywać się do lekcji.
• zachowywać się porządnie podczas lekcji.
• dbać o czysty ubiór i higienę osobistą,
• dbać o to, aby wszystkie Twoje nieobecności w szkole były usprawiedliwione w określonym terminie.
• przestrzegać zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły, np. zasad dotyczących ubioru, malowania się do szkoły lub korzystania z telefonu komórkowego.

 

 UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków panujących w Twojej szkole znajdziesz w jej statucie i regulaminie. 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1.00 avg. rating (46% score) - 1 vote