Pokój z widokiem na elektrownię atomową?

W wielu krajach świata jednym ze źródeł energii jest energia jądrowa. W Polsce pierwsza elektrownia atomowa ma powstać do 2030 r. Jej budowa budzi jednak wiele kontrowersji. Bywa nawet tematem narodowej dyskusji. Jest to bardzo poważna sprawa, dlatego ważne jest, aby ta dyskusja była przede wszystkim konstruktywna, a nie wyłącznie – polemiczna.

Sprawa Żarnowca

W Polsce w latach 80. XX w. rozpoczęto budowę elektrowni atomowej w Żarnowcu (woj. pomorskie). Zaprzestano jej jednak m.in. ze względu na awarię elektrowni atomowej w Czarnobylu i protesty mieszkańców Żarnowca oraz okolic. Obecnie Żarnowiec po raz kolejny wymieniany jest jako jedno z dwóch miejsc, w których mogłaby być zbudowana elektrownia atomowa. Drugie miejsce to Lubiatowo – Kopanino. Czy mieszkańcy tych rejonów i pozostali Polacy, bo ich zdanie też się tu liczy, zgodzą się na tę budowę? Jakie są argumenty przeciwników i zwolenników energetyki jądrowej?

 • Czy wiesz, że… – W naszym kraju działa jeden reaktor jądrowy: MARIA, który służy głównie do celów badawczych. – Energetyką jądrową zajmuje się Ministerstwo Energii.

Zdaniem przeciwników

 • Budowa elektrowni atomowej jest bardzo kosztowna: koszty idą w miliardy złotych.
 • Do działania elektrowni potrzebny jest uran, który jest również bardzo drogi. Pozyskiwanie uranu z rud występujących w Polsce jest obecnie zbyt kosztowne.
 • Podczas pracy elektrowni powstają radioaktywne odpady, takie jak wypalone paliwo jądrowe, których nie da się unieszkodliwić. Jeżeli będą one źle składowane, mogą przedostać się do środowiska i zagrozić zdrowiu i życiu wielu organizmów, w tym człowiekowi.
 • Nawet jeżeli wypalone paliwo jądrowe podda się recyklingowi pewne jego część, ok. 4%, pozostaje nadal niebezpieczna i trzeba ją składować.
 • Ewentualna awaria elektrowni atomowej prowadzi do skażenia środowiska i chorób czy śmierci ludzi oraz innych organizmów, a także do powstawania groźnych mutacji w następnych pokoleniach. Miejsce po wybuchu jest skażone i przez wiele lat nie można z niego korzystać.
 • Po awarii powstaje radioaktywna chmura, która przemieszcza się na znaczne odległości i może skazić teren na przestrzeni wielu kilometrów.
 • Elektrownie atomowe odprowadzają do mórz i rzek ciepłą wodę, która podnosi temperaturę wody w zbiornikach i w rezultacie prowadzi do obniżenia w nich zawartości tlenu. To z kolei powoduje śmierć wielu organizmów.
 • Według danych z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, ryzyko zachorowania na raka jest zdecydowanie większe u osób zamieszkujących w pobliżu elektrowni atomowych niż u pozostałych mieszkańców kraju.
 • Obsługa elektrowni atomowej jest bardzo skomplikowana. W Polsce nie ma do tego odpowiednich specjalistów.
 • Elektrownie atomowe są doskonałym celem do ataku terrorystycznego.

 • – Odpady promieniotwórcze to substancje, które zawierają izotopy promieniotwórcze w ilości szkodliwej dla zdrowia (na podstawie: poznajatom.pl). – Dwie najpoważniejsze awarie elektrowni atomowych na świecie: awaria elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie (kwiecień 1986 r.), awaria elektrowni w Fukushimie w Japonii (marzec 2011 r.).

Zdaniem zwolenników

 • Koszty budowy elektrowni atomowej będą wysokie, ale koszty uzyskiwanej energii będą niższe niż w wypadku elektrowni na węgiel czy odnawialne źródła energii.
 • Elektrownia atomowa nie emituje dwutlenku węgla do atmosfery, co pomaga utrzymać lepszą jakość powietrza. Jest o co walczyć, ponieważ smog pojawia się w coraz większej liczbie polskich miejscowości.
 • Energetyka jądrowa ponosi pełną odpowiedzialność za wytwarzane odpady. Obecnie zużyte paliwo jądrowe przewozi się do składowisk geologicznych lub poddaje recyklingowi w ok. 96%.
 • Właściciele elektrowni atomowych, które zostają wyłączone z produkcji, mają obowiązek rozebrać te obiekty i zadbać o teren tak, aby mógł być on wykorzystany w innym celu.
 • Elektrownie atomowe znajdują się m.in. w krajach sąsiadujących z Polską i położonych blisko Polski. Dotychczas tylko w jednej z nich zdarzyła się poważna awaria.
 • Technologia budowy elektrowni atomowych jest już tak zaawansowana, że ryzyko awarii jest minimalne.
 • W naszym kraju nie występują trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów itp. zjawiska, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia elektrowni atomowej.
 • Elektrownia atomowa może pomóc Polsce uniezależnić się od dostaw gazu ziemnego z Rosji.
 • Budowa elektrowni atomowej spowoduje w Polsce szybszy rozwój technologiczny i cywilizacyjny.
 • Badania dotyczące skutków awarii elektrowni w Fukushimie i Czarnobylu wskazują, że nie są one tak duże, jak sądzono. Na przykład w Fukushimie okoliczna ludność żywi się już żywnością produkowaną na miejscu.

 • – W 2015 r. na świecie działało ponad 400 reaktorów jądrowych, z czego 200 – w Europie (na podstawie: poznajatom.pl). – Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii, w 2016 r. za budową elektrowni atomowej w Polsce opowiedziało się 61% społeczeństwa.

Autor: Olka Klaus
Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Image

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *