Kiedy do akcji wkracza negocjator

Victor: Policyjny negocjator to w polskiej policji nowy zawód?

Policyjny negocjator: W polskiej policji pierwsza etatowa sekcja negocjatorów policyjnych powstała 1 września 1992 r., w ówczesnej jednostce antyterrorystycznej KSP – obecnie BOA KGP. Od 2002 r. w każdej komendzie wojewódzkiej policji (Komendzie Stołecznej Policji) funkcjonują nieetatowe zespoły negocjacyjne. W ich skład wchodzą policjanci, dla których prowadzenie negocjacji jest dodatkowym zajęciem. W Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP zadania z tego zakresu realizuje Sekcja Negocjacji, która prowadzi szkolenia dla negocjatorów, koordynuje ich działania, a w razie potrzeby przemieszcza się dowolne miejsce kraju, żeby wesprzeć działania nieetatowych negocjatorów. Obecnie w polskiej policji jest ok. 300 negocjatorów.

Kto decyduje, kiedy do akcji wkracza negocjator? To standard przy każdej akcji policji?

O potrzebie użycia zespołu negocjacyjnego decyduje dowódca akcji lub operacji policyjnej, który także podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu negocjacji. Coraz rzadziej dowodzący pytają „Po co?”, a coraz częściej pytają „Jak?” wykorzystać negocjatorów i ich umiejętności. W 2001 roku negocjatorzy brali udział w 41 zdarzeniach, w 2015 roku było ich ok. 280.

Jakie cechy musi mieć przyszły policyjny negocjator?

Negocjator musi cechować się pozytywnym nastawieniem, taktem, wyczuciem i empatią. Liczy się siła charakteru, stanowczość, zdecydowanie i asertywność. Kandydat na negocjatora musi się charakteryzować inteligencją, kreatywnością, cierpliwością i opanowaniem.

 A jak zostać policyjnym negocjatorem?

Aby zostać policyjnym negocjatorem, należy mieć co najmniej 3 lata służby w policji. W komendach wojewódzkich policji są ogłaszane nabory na policyjnych negocjatorów. Kandydaci przechodzą rozmowę z koordynatorem wojewódzkim, który kieruje ich na rozszerzone badania psychologiczne, sprawdzające predyspozycje do pracy negocjatora. Następnie kandydat jest kierowany na kurs podstawowy z negocjacji. Dopiero po jego pozytywnym ukończeniu zostaje policyjnym negocjatorem.

To jedyne szkolenia?

Negocjatorzy biorą udział w realizacjach mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Ich praca poprzedzona jest wieloma szkoleniami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Celem szkoleń, w których uczestniczą, jest kształcenie umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń. Celem nadrzędnym jest ochrona życia i zdrowia wszystkich uczestników sytuacji kryzysowych.

Czym konkretnie jest „sytuacja kryzysowa”, w której wykorzystuje się pomoc policyjnego negocjatora?

Metody i formy pracy negocjatorów policyjnych reguluje zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z 26 marca 2002 r. W rozumieniu tego zarządzenia sytuacjami kryzysowymi są: wzięcie i przetrzymywanie zakładników, zapowiedź popełnienia samobójstwa, groźba użycia przez sprawcę broni, niebezpiecznego narzędzia lub materiału w stosunku do osób lub mienia.

Negocjacje, w zależności od potrzeb, mogą być prowadzone pry użyciu urządzeń technicznych lub bezpośrednio ze sprawcą sytuacji kryzysowej.

Czy negocjator to bardziej indywidualista czy członek zespołu?

Nie jest to praca dla indywidualistów, negocjatorzy zawsze pracują w zespole, a mottem, które przyświeca ich działaniu jest „Po pierwsze człowiek”. Należy pamiętać, że nie ma dwóch takich samych zdarzeń, każde jest inne, nawet jeżeli dotyczy tej samej osoby. Negocjator nie może posługiwać się schematami i szablonami działania. Niezależnie od rozwiązań organizacyjnych, prawnych i strukturalnych wszyscy negocjatorzy pracują według podobnych zasad przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W skład zespołu, w zależności od potrzeb, powołuje się konsultanta. Celem negocjacji jest pokojowe rozwiązanie sytuacji kryzysowej, ratowanie życia i zdrowia zarówno zakładników, ofiar, sprawców, policjantów, jak i osób postronnych.

 

Rozmawiał Artur Maciak
Zdjęcia pochodzą ze strony www.policja.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *