Księgowy – Zawód odpowiedzialny

Czy księgowy zawsze jest potrzebny?

Tak, jeśli założysz własną firmę, musisz zatrudnić księgowego lub sam prowadzić księgowość. Księgowych poszukują osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe i duże firmy, instytucje prywatne i publiczne, fundacje, stowarzyszenia,  a także np. osoby składające rozliczenia podatkowe.

Wielu księgowych zakłada własne firmy, inni są zatrudniani przez instytucje w ramach umowy o pracę.

Czy księgowy musi się ciągle kształcić?

Bezwzględnie. Niezbędne jest ciągłe śledzenie zmian w przepisach prawnych, nowych programów komputerowych umożliwiających rozliczenia finansowe. Księgowi korzystają z licznych kursów, szkoleń i w inny sposób się dokształcają. Stracenie kontaktu z aktualnymi przepisami równa się popełnianiu błędów lub wypadnięciu z rynku pracy.

Czy z zawodem księgowego wiążę się odpowiedzialność finansowa?

Tak, choć księgowi nie są jedynymi osobami ponoszącymi odpowiedzialność za uchybienia w jakiejś instytucji. W praktyce najczęściej odpowiadają za wykroczenia i przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania, za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, nieodprowadzanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nieskładanie deklaracji w terminie lub nieskładanie ich w ogóle, podawanie nieprawdy w deklaracjach, nierzetelne prowadzenie księgi lub jej nieprowadzenie. Najczęściej księgowi ponoszą sankcje finansowe – w postaci grzywien pieniężnych.

W „Artykule 9 K.k.s. w § 3” można przeczytać:

„Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną”. 

Dla kogo ten zawód?

Bardzo ważne są Twoje predyspozycje. Powinieneś mieć zdolności matematyczne, cechować się dokładnością, skrupulatnością, sumiennością, terminowością i odpowiedzialnością, systematycznością. Na pewno nie możesz być bałaganiarzem, osobą nieprzestrzegającą terminów, dyskalkulikiem czy osobą mającą jakiekolwiek trudności z matematyką. Przydatne będzie sprawne posługiwanie się komputerem.

Nie powinny Cię przerażać monotonia ani statyczna, biurowa praca, konieczność przestrzegania zasad i regulaminów, terminów, przepisów prawnych. Jest to praca dla osób zdyscyplinowanych, poukładanych, konkretnych, a nie bujających w obłokachJ

Co po maturze?

Jeśli chcesz zostać księgowym, wystarczy, że po maturze lub dowolnych studiach, ukończysz odpowiednie kursy, lub też zdobędziesz wykształcenie średnie ekonomiczne. Jednak najlepiej by było, gdybyś skończył(a) studia kierunkowe, licencjackie (3 lata) lub magisterskie (3+2), otworzy Ci to możliwości do kariery w tym zawodzie także w wielkich firmach.

Co możesz zrobić już teraz?

Zwróć uwagę na  naukę przedmiotów ścisłych, przede wszystkim matematyki i informatyki. Zapisz się do kół przedmiotowych, matematycznego i informatycznego. Bierz udział w konkursach z tych przedmiotów.

 

Pomożemy Ci w nauce. Czytaj „Victora” i „Cogito” – czasopisma, w których proponujemy powtórkę z większości przedmiotów na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Autor: Dorota Nosowska
Zdjęcie: Ingram Publishing

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *