Informator przyszłego psychologa

Psychologia to kierunek interdyscyplinarny, czyli łączący różne dziedziny. Jest przeznaczony dla ludzi, którzy są zainteresowani zachowaniami i psychiką człowieka, jego motywacjami i pomocą innym.

Psycholog powinien być dobrym humanistą, ale też lubić biologię i nauki medyczne, przyda mu się też matematyka (jako narzędzie, np. przy prowadzeniu statystyki podczas badań).

Gdzie pracuje psycholog?

Przedstawiciele tego zawodu pracują m.in. w szpitalach, przychodniach jako psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci czy psycholodzy dziecięcy (np. pomagają osobom uzależnionym czy chorym na bulimię, anoreksję, osobom po różnych traumach, wypadkach, wspierają ciężko chorych i ich rodziny), w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach spokojnej starości, zarówno publicznych jak i  prywatnych, a także na uczelniach (uczą nie tylko studentów psychologii, ale także np. przyszłych nauczycieli, którzy mają obowiązkowe zajęcia z tego przedmiotu). Znajdą też pracę w placówkach naukowych, ośrodkach badawczych.

Wielu psychologów zatrudnia się w mediach. Udzielają porad w prasie, radiu, telewizji czy w portalach  internetowych. W telewizji sprawują opiekę psychologiczną nad uczestnikami niektórych programów, choćby typu talk show. Niekiedy sami bywają autorami audycji, tekstów, programów. Wielu psychologów zostaje psychoterapeutami, niektórzy z nich prowadzą prywatną praktykę. Pełnią też funkcję doradców zawodowych, np. w szkołach (obecnie MEN stawia na doradztwo zawodowe!) i w poradniach psychologicznych.

Psycholodzy prowadzą też różnego rodzaju warsztaty, z ramienia instytucji czy też indywidualnie. Takie warsztaty mają na celu rozwój osobisty uczestników, bywają nakierowane  na konkretne problemy i cele (np. pomagają kształtować asertywność) oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych (np. poszukiwania pracy, walka z nadwagą). Psycholodzy bywają również coachami (trenerami), szkolą innych oraz headhunterami (tzw. łowcami głów), którzy biorą udział w procesie rekrutacji do firm, prowadzą rozmowy kwalifikacyjne.

Pracują też z ludźmi uzależnionymi od różnych substancji, (np. narkotyków, dopalaczy, alkoholu), nie tylko w szpitalach, ale i w specjalnych ośrodkach. Są zatrudniani w sądzie, policji, więzieniach. Wspierają też sportowców (psychologia sportowa, która wielu zawodnikom pozwala odnieść sukces), polityków (wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnych czy wyborczych).

Coraz lepiej rozwija się też psychologia biznesu, psycholodzy odnajdują się w agencjach reklamowych i marketingowych, przy projektach sprzedażowych.

Co możesz zrobić już teraz?

Zwróć uwagę na przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia, np. na UW są to język polski, matematyka, wybrany język obcy, 1 z przedmiotów do wyboru: biologia, historia, wiedza o  społeczeństwie,  geografia, chemia, fizyka , filozofia, informatyka lub wybrany język obcy.

Pomożemy Ci w nauce. Czytaj „Victora Gimnazjalistę” i „Cogito”, czasopisma, w których proponujemy powtórkę z większości przedmiotów na poziomie gimnazjum oraz LO.

Sprawdź szczegółowe warunki rekrutacji na stronie Twojej wymarzonej uczelni. Porozmawiaj z psychologiem w szkole lub innym na temat jego pracy, by w przyszłości nie doznać rozczarowań. Czytaj czasopisma związane z psychologią, a także artykuły znanych psychologów w popularnych czasopismach. Zainteresuj się fachową literaturą psychologiczną, np. wydawaną przez uniwersytety czy  renomowane wydawnictwa psychologiczne. Śledź stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznaj nazwiska współczesnych psychologów.

Czy wiesz na przykład, kim jest Philippo Zimbardo? Zwracaj uwagę na powieści psychologiczne pojawiające się wśród lektur szkolnych, przeczytaj ich więcej, niż wymaga tego program. Zwróć uwagę na takich autorów, jak Fiodor Dostojewski, Joseph Conrad czy Maria Kuncewiczowa. Zainteresuj się konkursami z zakresu psychologii, niektóre czasopisma i uczelnie organizują konkursy, w których można walczyć nawet o indeks!

Co po gimnazjum?

Jeśli chcesz w przyszłości zostać psychologiem, po gimnazjum wybierz naukę w liceum ogólnokształcącym, np. w klasie o profilu  biologiczno-chemicznym.

Gdzie studiować?

Psychologiem możesz zostać po studiach. Taki kierunek można studiować na uczelniach publicznych, większości uniwersytetów, np. UJ, UW, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim i wielu innych,  a także m.in. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, w Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, również na niektórych uniwersytetach medycznych, w akademiach wychowania fizycznego i na niektórych uczelniach związanych z naukami społecznymi i finansami, a także na wielu uczelniach prywatnych.  Można wybrać także ten kierunek jako studia podyplomowe.

Prawdy i mity o zawodzie psychologa

Psycholodzy dużo zarabiają?
Zarobki w tym zawodzie są bardzo zróżnicowane. Headhunter czy psycholog w telewizji albo wzięty psychoterapeuta może zarabiać dużo, psycholog w szkole lub publicznej przychodni, dużo mniej.

  • Headhunter znajduje odpowiednich kandydatów na określone stanowiska.

Studia psychologiczne trwają długo?

Standardowe – pięć lat. Psychoterapeuci muszą być gotowi na ukończenie kosztownych studiów podyplomowych z psychoterapii, ewentualnie muszą nastawić się na wiele kursów. Także inne dziedziny psychologii wymagają ciągłego dokształcania się.

Psycholodzy kliniczni muszą być na bieżąco z osiągnięciami medycyny. Psycholodzy pracujący w placówkach oświatowych, podobnie jak nauczyciele, przechodzą klasyczną drogę awansu zawodowego, co wiąże się z licznymi szkoleniami, wielu z nich uzupełnia także swoje wykształcenie kursami lub studiami podyplomowymi, np. przeznaczonymi dla doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, logopedów.

Na psychologię idą „ludzie z problemami”?

Często tak. I – wbrew obiegowym opiniom – nie jest tak, że problemy dyskwalifikują przyszłego psychologa. Tak jak od lekarza nie wymaga się idealnego stanu zdrowia, tak i od psychologa nie wymaga się, by nie miał żadnych poważnych problemów, np. nie walczył z nadwagą, nigdy się nie rozwiódł. Ważne jest jednak, by był otwarty na innych (osoby bardzo zamknięte w sobie, nielubiące ludzi mogą mieć kłopoty w tym zawodzie), dbał o własną stabilność emocjonalną i np. jeśli planuje pracę psychoterapeuty, był gotów poddawać się superwizji (czyli kontroli innego psychologa) dla bezpieczeństwa własnego i pacjentów (klientów).

Osoby nadwrażliwe powinny pamiętać, że jako psycholodzy będą rozwiązywać nie tylko własne, ale przede wszystkim cudze problemy. Takie osoby zapewne nie zdecydują się na pracę psychoterapeutów, ale być może odnajdą się w innych dziedzinach psychologii. Może się też zdarzyć, że u osób zbyt wrażliwych i nieodpornych na krytykę niektóre zajęcia na studiach (np. różnego rodzaju praca w grupach, eksperymenty) będą wywoływać zbyt duży stres i zbyt wielki sprzeciw.

Psychologia to typowe studia humanistyczne?

Przyszły psycholog powinien być dobry z przedmiotów humanistycznych, ale także z biologii. Przydatna mu będzie także matematyka (statystyka i logika są zmorą wielu studentów psychologii).

 

Autor: Dorota Nosowska
Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Image

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *