Czy architektura to Twoja bajka?

Architektura jest kierunkiem, który możesz studiować na jednej z wielu uczelni publicznych w Polsce, np. na Politechnice Warszawskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Śląskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Rzeszowskiej,  Poznańskie, a także na uczelniach niepublicznych.

Podczas rekrutacji na studia będą brane pod uwagę Twoje oceny z matury z matematyki i języka obcego (podajemy na przykładzie Politechniki Warszawskiej) oraz egzaminu predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych organizowanego przez uczelnię.

Gdzie pracuje architekt?

  • Czasem u kogoś (prywatnego lub państwowego pracodawcy), np. w biurze projektowym, czasem u siebie (co wiąże się z licznymi udogodnieniami, np. dowolnymi godzinami pracy i terminami urlopów, ale też z kosztami prowadzenia własnej firmy, finansowymi i psychicznymi).
  • Architekci zajmują się projektowaniem architektonicznym, wykonawstwem i nadzorem procesu inwestycyjnego, planowaniem przestrzennym. Mogą pracować w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, w biurach i pracowniach projektowych (lub sami je założyć), w organach administracji samorządowej i państwowej, w pracowniach konserwacji zabytków oraz w instytucjach nauki i sztuki, a także wykładać w szkołach wyższych. Mogą też zajmować się doradztwem.
  • Studia architektoniczne pozwalają także na podjęcie pracy w pozornie niezwiązanych z tą dziedziną miejscach: przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, przy projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice.


Prawdy i mity o zawodzie architekta

(MIT) Zarabia  się bardzo dobrze i zawsze znajdzie się pracę

Faktycznie: jest wielu świetnie zarabiających architektów, średnia zarobków jest wyższa niż w innych zawodach, ale i w tym zawodzie spotyka się bezrobotnych, nawet w dużych miastach. Zawód jednak jest perspektywiczny, z możliwościami zatrudnienia w krajach UE.

(MIT)  Język sztuki jest uniwersalny, więc architekt nie musi przykładać się do nauki języków obcych

Faktycznie: ich znajomość jest bardzo potrzebna, zwłaszcza gdy pracuje się z zagranicznymi klientami lub planuje się wyjechać za granicę. Również na studiach i podczas rekrutacji na nie wymagana jest dobra znajomość języka. Można także studiować w Polsce architekturę w języku angielskim.

(MIT) Architekt to wolny zawód

Faktycznie: często pracuje się u siebie, decyduje się o swoim czasie pracy, prowadzi własną firmę, ale musi się również uwzględniać życzenia i gusta klientów, nie zawsze zgodne z własnymi, obowiązuje zasada „klient nasz pan”J  Poza tym osoby same regulujące swój czas pracy, na ogół… pracują więcej godzinL

(MIT) Architekt jest twórczym, odważnym wizjonerem, tworzy oryginalne projekty

Faktycznie: architektów kojarzy się z ciekawymi projektami muzeów, biurowców, bibliotek czy uniwersytetów, projektują oni też jednak szpitale i inne gmachy użyteczności publicznej, których podstawową cechą jest funkcjonalność, a nie oryginalność. Architekci często powielają też schematy na życzenie indywidualnych klientów.

(MIT) Architekt to humanista i artysta, wizjoner

Faktycznie: kto nie lubi przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i fizyka, nie jest dokładny i precyzyjny, nie nadaje się na architekta.

(MIT) Architekt to samotnik

Faktycznie: w tej pracy potrzebne są umiejętności interpersonalne,   przydatne do pozyskiwania klientów, przekonywania ludzi do własnych pomysłów i projektów, a także podczas wykonawstwa i nadzoru.

(MIT) Wszystkiego można się nauczyć

Faktycznie: bez predyspozycji plastycznych i związanych z wyobraźnią przestrzenną nie ma co marzyć o architekturze.

 

INFORMATOR PRZYSZŁEGO ARCHITEKTA

Nie licz na szybkie zakończenie nauki
Czeka cię liceum (obecnie trzyletnie) lub technikum (obecnie czteroletnie), a następnie  studia inżynierskie (I stopnia), trwające 7 lub 8 semestrów, potem studia stacjonarne magisterskie (II stopnia), trwające 3 lub 4 semestry. Warto też zrobić dodatkowe uprawnienia budowlane.

Na studiach będziesz uczyć się m.in.:
Matematyki, geometrii wykreślnej, fizyki i mechaniki budowli, projektowania architektonicznego, urbanistycznego, historii architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, materiałoznawstwa, technik plastycznych. Nie ominą Cię przedmioty ekonomiczne i  prawne, oraz dotyczące ochrony i konserwacji zabytków czy etyki zawodowej.

Zanim pójdziesz na studia…
Najlepiej wybierz liceum ogólnokształcące, a w nim klasę o profilu matematyczno-fizycznym, ewentualnie liceum plastyczne lub technikum budowlane.

Po technikum budowlanym łatwiej Ci będzie na takich przedmiotach jak materiałoznawstwo, jednak absolwenci licealnych klas matematyczno-fizycznych na ogół lepiej sobie radzą z innych przedmiotów.

Po liceum plastycznym będziesz lepiej przygotowany z historii sztuki. Zdarza się, że na architekturę idą także absolwenci klas humanistycznych, jednak muszą zdawać sobie sprawę, że na studiach architektonicznych będą musieli intensywnie pogłębiać wiedzę z przedmiotów ścisłych.

Przed studiami koniecznie zdecyduj się na kurs rysunku.
Na ogół są to kursy odpłatne organizowane przez wyższe uczelnie, np. Politechnikę Warszawską, Politechnikę Krakowską. Niektóre odbywają się także w okresie letnim (ważna informacja dla osób zamiejscowych). Na ogół nie ma limitów wiekowych. Warto pomyśleć o takim kursie co najmniej na dwa lata przed maturą, a może i wcześniej.

Architektura to kierunek dla ludzi z wyobraźnią, łączących cechy humanisty i artysty z cechami człowieka o umyśle ścisłym.
Zdolności plastyczne można rozwijać, ale bez predyspozycji w tym kierunku nie może być mowy o tym, by zostać architektem.

Zanim zdecydujesz się na zawód architekta, odwiedź okulistę. Przyszły architekt powinien mieć świetny wzrok, szczególną uwagę należy zwrócić na widzenie barw i widzenie przestrzenne oraz ostrość wzroku. Oczywiście, noszenie okularów nikogo nie dyskwalifikuje.

A teraz…
Zwróć szczególną uwagę na przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na architekturę: matematykę  i język obcy oraz przydatne w czasie studiów. Pomożemy Ci w ich nauce. Czytaj „Victora Gimnazjalistę” i „Cogito”, czasopisma, w których proponujemy powtórkę z tych przedmiotów na poziomie gimnazjum oraz liceum lub technikum. Zapisz się na kurs rysunku, dbaj o wzrok i ćwicz rękę.

 

 

Autor: Dorota Nosowska
Zdjęcie użyte na mocy licencji Ingram Images

4.67 avg. rating (88% score) - 3 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *