archeologia, antropologia

(1/2) > >>

mysterieuxq:
A więc kto o tym z was myślał?
To mój wymarzony zawód, odkąd w 3 klasie podst. przeczytałam 'Pana samochodzika'.
Później odnosniki dotyczące tego zawodu znajdowałam w ambitniejszych tekstach (no, ale cóż, od czegoś wypada zacząć).
Pociąga mnie odkrywanie przeszłości w szczątkach - kamieniach, kościach etc. A archeologia środziemnomorska, to jest coś...
Nie jestem jednak coś na czasie z Nową maturą - jakie przedmioty musiałabym zdawać rozszerzone, by dostać się na archeologie? oczywista jest historia. Ale co z geografią?

W ogóle co sądzicie o zawodzie archeologa?
Nie chodzi mi to o zarobki - po co mam tyrać całe życie i nie czerpać z tego nic oprócz pieniędzy?
Jeśli coś robić - to z pasją.

sd1994:
Dzisiaj żadna poważna inwestycja budowlana nie może się rozpocząć bez obecności archeologów. Przygotowanie terenu na przykład pod budowę autostrad, wymaga przeprowadzenia najpierw ratowniczych badań archeologicznych w celu ochrony pozostałości po działalności człowieka. Należy zebrać wszelkie gliniane skorupy, ozdoby, monety, resztki kości i inne fragmenty. One bowiem dostarczają informacji o tym, jak kiedyś żyli ludzie.
Miejscami, gdzie najczęściej pracują archeolodzy są stare cmentarzyska, osady ludzkie, np. wioski. Większość tego typu badań odbywa się w ramach praktyk archeologicznych, jakie są wpisane w studia o kierunku archeologia. Wtedy to, pod czujnym okiem wykładowców akademickich studenci ćwiczą się w fachu archeologa.
Jednak duża część badań archeologicznych prowadzona jest przez prywatne firmy wykopaliskowe lub pracownie archeologiczno- konserwatorskie. Archeolodzy są wręcz niezbędni podczas prac ekshumacyjnych.

Czy praca archeologa to tylko przygoda? [/b]

Dla niektórych wybór tego zawodu podyktowany jest chęcią przeżycia wspaniałej przygody. Zdecydowanie jest to zawód dla tych, którzy są ciekawi i zainteresowani przeszłością, wciąż zadają sobie pytanie o początki człowieka i kultury ludzkiej.
Wśród cech przydatnych w wykonywaniu tego zawodu mogą się znaleźć m.in. wyobraźnia, ale także chłodne i krytyczne ocenianie sytuacji, umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Zdecydowanie nie wskazane są w tym zawodzie nadmierna emocjonalność i nadpobudliwość.
Ponadto trzeba być cierpliwym i tolerancyjnym, nie tylko w stosunku do osób, z którymi trzeba pracować w jednym wykopie, czasami całymi dniami, tygodniami, a nawet miesiącami. Często także trzeba wykazać się dużą tolerancyjnością i poczuciem humoru w stosunku do bardzo trudnych warunków pracy (słońce, deszcz, wiatr, brak wygodnych krzeseł i biurek na wykopaliskach itp.). Trzeba w tej pracy posiadać nie tylko dobre zdrowie i kondycję fizyczną, ale także zdolności manualne (szczególnie rysunkowe).
Archeolog musi posiadać umiejętności analizowania źródeł, które zostaną przez niego odkopane, umiejscawiania ich w czasie i regionie, określenia, skąd pochodzą i w jaki sposób znalazły się w miejscu, w którym zostały poddane eksploracji.

Do największych plusów tego zawodu można zaliczyć, obok podróżowania i pracy na świeżym powietrzu, możliwość kontaktu ze środowiskiem naukowców, odkrywanie rzeczy, które będą miały wpływ na historię, jej potwierdzenie lub zmianę.

Archeolog pracuje przede wszystkim fizycznie. Nie zawsze jest to praca łopatą, czasami łopatką lub pędzelkiem. Poza tym podczas wykopalisk archeolog sporządza dokumentację rysunkową i fotograficzną wszystkich fragmentów, które zostaną eksplorowane. Ponadto prowadzi dziennik badań, czyli dokładnie odnotowuje wszystkie przedmioty, narzędzia, naczynia itp., które znajdowały się pod warstwą ziemi.
Zdolności manualne są szczególnie przydatne podczas pracy z materiałem archeologicznym, kiedy następuje jego rekonstrukcja. Wtedy to należy wykazać się wyjątkową dokładności i cierpliwością, gdyż zazwyczaj wszystkie części muszą zostać złożone w jedną całość.

Największą satysfakcję w tym zawodzie osiąga się wtedy, kiedy wyniki badań zostają opublikowane w publikacjach naukowych, kiedy przed archeologiem pojawia się szansa wydawania opracowań, kiedy jest się znanym w środowisku archeologów. Sukces w tej typowo naukowej dziedzinie kojarzony jest najczęściej z odkryciem znaleziska o światowym znaczeniu.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w tej branży jest bardzo zróżnicowane. Najczęściej mieści się w przedziale od 1000 do 1500 złotych netto. Zdecydowanie na brak pracy i pieniędzy nie mogą narzekać studenci archeologii, dla których podczas studiów okazji do praktykowania w tym zawodzie jest bardzo wiele. Niestety, po studiach nie zawsze sytuacja przedstawia się podobnie...

To tyle co znalazłam o charakterystyce zawoduOpis kierunku

Archeologia - celem studiów na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych. Archeologiem nie może zostać dysgrafik. Większość prac terenowych polega bowiem na sporządzaniu dokumentacji graficznej. Czasami trzeba opisać tysiące elementów i nie można sobie pozwolić na pominięcie któregokolwiek, ponieważ w trakcie wykopalisk niszczy się pewien stan obiektu, a utrwalenie status quo jest niezbędne. Konieczna jest też sumienność. Czasem w trakcie wykopalisk trzeba opisać nawet 20 tys. elementów.
Archeolodzy znajdują zatrudnienie na uczelniach, przy pracy na wykopaliskach (również poza granicami Polski), w muzeach, w skansenach, w Służbie Ochrony Zabytków. Odnajdą sie również w innych zawodach np. jako: dziennikarz, nauczyciel, animator i menedżer kultury itp.
Organizacja studiów

Archeologia zajmuje się "odtwarzaniem najstarszych dziejów człowieka i kultury ludzkiej w oparciu o odkrywane podczas badań wykopaliskowych różne pozostałości działalności ludzkiej". Nauczanie archeologii odbywa się poprzez studia teoretyczne i praktyczne. Studia teoretyczne polegają na zapoznaniu się ze źródłami archeologicznymi, nabyciu umiejętności analizy, nauczeniu się odpowiedniej terminologii naukowej, opanowaniu metodyki opisu.
Studia praktyczne sprowadzają się do nabycia umiejętności samodzielnego pozyskania i opracowania nowych źródeł archeologicznych (wykopaliska).
W ramach studiów prahistorycznych wyróżnić można dwa kursy.
Pierwszy z nich to kurs podstawowy, obowiązujący głównie podczas pierwszych trzech lat. Zajęcia te stanowią niezbędne minimum programowe, przygotowujące studenta do samodzielnej działalności badawczej. Na kurs specjalistyczny składają się zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta. Pod koniec drugiego roku student wybiera dwa wykłady monograficzne, które stanowią wstęp do wyboru seminarium. Od tego momentu praca studenta staje się bardziej samodzielna, dokonuje on wyboru zajęć w zależności od własnych zainteresowań, w porozumieniu z opiekunem naukowym. Lista zajęć fakultatywnych, podlegających indywidualnym preferencjom studenta jest otwarta, obejmuje m.in. zajęcia z takich przedmiotów jak: wprowadzenie do religioznawstwa pradziejowego, technoarcheologia, interpretacja źródła archeologicznego, archeologia antropologiczna. W ramach kursu podstawowego student zalicza takie przedmioty jak: techniki pracy naukowej w archeologii, wstęp do archeologii i prahistorii, techniki dokumentacji źródeł, metodyka badań terenowych, wprowadzenie do archeologii kulturowej, źródłoznawstwo, wprowadzenie do nauk o ziemi. Wiodącym przedmiotem kursu podstawowego jest archeologia powszechna, towarzysząca studentom od drugiego do szóstego semestru (od paleolitu do średniowiecza). Każdy semestr kończy się egzaminem.
Program nauczania obejmuje także historię powszechną poszczególnych okresów, np.: historia starożytna, historia średniowiecza. Oprócz zajęć rozkładowych student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć praktycznych - objazdów oraz zajęć terenowych: wykopaliskowych (cztery miesiące stażu terenowego jest tu traktowane jako absolutne minimum) oraz muzealnych (w wymiarze 90 godzin na trzecim roku).

A tyle jeśli chodzi o studia


A tak bardziej organizacyjnie to :
1.Lista polskich uniwersytetów prowadzących studia w kierunku "archeologia"
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - od roku akademickiego 2007/2008 odrębny kierunek studiów
A tak przykładowo to na Uniwesytecie Gdańskim jest tak :

ARCHEOLOGIA - studia stacjonarne I stopnia
Na kierunku Archeologia studia są prowadzone na poziomach: I stopnia - studia licencjackie, II stopnia - studia magisterskie

Kryteria kwalifikacyjne
NOWA MATURA - konkurs świadectw1,2,3)
STARA MATURA - konkurs świadectw lub egzamin z przedmiotu, którego kandydat nie zdawał na maturze4)
przedmiot    mnożnik przedmiotu
Język polski    0,2
Język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski6)    0,2
Historia5)    0,6
Historia sztuki5)    0,4
Geografia5)    0,4

Język łaciński i kultura antyczna5)    0,4
Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.
§ 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą IB (ust. 1), kandydatów z klas dwujęzycznych (ust. 2) oraz z nową maturą 2002 (ust. 3), 2005, 2006, 2007 (ust. 4).
Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 7 Uchwały Senatu.
Jeden z czterech przedmiotów do wyboru.
Jeden z sześciu przedmiotów do wyboru.

Myślę, że to wyczerpująca odpowiedź co do mojej opinii to raczej nie wybrałabym się na ten kieruek studiów gdyż nie pokrywa się on  dokładnie z moimi zainteresowaniami, ale myślę , że warto go studiować  

Na przyszłość wklejaj linki, a nie kopiujesz całe, długie fragmenty!/Simple

mysterieuxq:
nie za bardzo łapię przesłania Twojego posta.
Po co mi rozprawka o zarobkach etc. ?
interesowały mnie bardziej Wasze refleksje na temat zawodu.

a co do info - dzięki, wystarczyły same przedmioty rozszerzone, resztę wyczytałam na innych stronach:}

Szarlej:
Archeologia to oględnie mówiąc zawód dla pasjonatów przez duże ,,P". Nie licz, że od razu dadzą Ci narzędzia i każą szukać asyryjskich waz, raczej będzie to odgarnianie asyryjskich gruzów   Ważne też, jaką specjalizację wybierzesz,   na te najbardziej atrakcyjne kierunki typu Egipt czy Grecja trzeba się naprawdę postarać. Inaczej zamiast do Doliny Królów trafisz do Biskupina. Powtarzam to, co już napisałem: archeolog musi być pasjonatem i to cholernie cierpliwym. I wcale się nie zgodzę z poprzednim postem: nie jest to jakiś super przyszłościowy zawód. Owszem, żadna większa budowa nie ruszy bez prac archeologicznych, ale liczba potrzebnych w archeologów na rynku jest stała i raczej nie jakaś wielka. Zastanów się poważnie!

Damian:
Antropologia jest na tyle fascynująca, bo można o niej rozprawiać z różnych płaszczyzn i punktów widzenia. Archeologia zaś to niepewny chleb, niby nie jestem materialistą i wiem, że liczy się pasja, ale trzeba być obiektywnym i odrobinę rozsądnym.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona