REKRUTACJA W 4 KROKACH

Rate this post

Harmonogram – tych terminów nie możesz przegapić!

od 15 czerwca do 10 lipca termin na złożenie wniosku
od 26 czerwca do 10 lipca uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły
od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

– termin na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

12 sierpnia ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 13 do 18 sierpnia  w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
19 sierpnia  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Krok 1.: Wnioski o przyjęcie do szkół

  • od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku. Sprawdź, czy wniosek można złożyć drogą elektroniczną.
  • od 26 czerwca do 10 lipca – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Uwaga, krótszy termin!

Od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

23 czerwca – 7 lipca – termin przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej.

 

Krok 2.: Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 sierpnia – ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W wielu szkołach listy zostaną zamieszczone na stronach internetowych.

 

Krok 3.: Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

od 13 do 18 sierpnia – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

Uwaga kandydaci do szkół zawodowych!

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

Co zrobić, gdy są problemy z zaświadczeniami?

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

Krok 4.: Sprawdzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia – tego dnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (mogą pojawić się również na stronach internetowych szkół)

 

Nie ma rekrutacji uzupełniającej!

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

 

Fot. Vladimir Gjorgiev/Shutterstock.com

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *