Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w pigułce

Rate this post

Czy wiesz, co egzaminator będzie oceniał w Twojej wypowiedzi? Dowiedz się!

 

Czy wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu.

Czy w wypowiedzi ujęte zostały kluczowe elementy polecenia (np. czy odwołałeś się do lektury, do której miałeś się odwołać)

Czy wypowiedź jest w całości na temat.

Jeśli piszesz opowiadanie, to:

Czy prowadzisz konsekwentnie narrację.

Czy wydarzenia następują logicznie jedno po drugim.

Czy praca zawiera typowe dla tej formy elementy (zwroty akcji, dialog, puenta).

Czy wskazana w poleceniu lektura została wykorzystana w sposób twórczy i pogłębiony.

Jeśli piszesz rozprawkę, to:

Czy Twoja argumentacja jest wnikliwa.

Czy argumenty poparte są przykładami.

Czy argumenty przedstawione są w sposób uporządkowany.

Czy nie popełniłeś błędów merytorycznych odwołując się do wskazanej w poleceniu lektury (np. nie pomyliłeś imion bohaterów).

Czy wybrałeś z lektury te wątki, które dobrze ilustrują to, o czym piszesz.

Czy kompozycja Twojej wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu (np. jeśli piszesz list, to czy ma on zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwrot kończący list).

Czy wypowiedź jest spójna, a pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu występują logiczne powiązania.

Czy wypowiedź jest zbiorem uporządkowanych myśli.

Czy wypowiedź jest podzielona na akapity.

 

Więcej przeczytasz w „Victorze” nr 26/2018! Zapraszamy!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *