Szkolny budżet – możesz mieć na niego wpływ!

Możesz decydować o wystroju korytarzy, wyposażeniu klas czy kalendarzu imprez szkolnych. Mieć większy wpływ na to, jak zmienia się szkoła. Dowiedz się, jak zaangażować do wspólnego pomysłu kolegów z klasy, nauczycieli czy rodziców.

Zmiana szkoły – kiedy i w jaki sposób?

Przemoc rówieśnicza, poczucie zagrożenia – to wyraźny sygnał, że trzeba rozważyć zmianę szkoły. Także niesatysfakcjonujący poziom nauczania. A konflikt z jednym z nauczycieli?