W tym konkursie wykazujesz się kreatywnością i wygrywasz świetną nagrodę – debiut w książce plus nagrody rzeczowe:)  Przygotuj opowiadanie, felieton, wiersz, zdjęcie albo ilustrację na temat: „Kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę – rozwiń słowa Ireny Sendlerowej”.

cogito

Regulamin konkursu z okazji Roku Ireny Sendlerowej:

1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Cogito Sp. Z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

3. Uczestnicy przygotowują opowiadanie, felieton, wiersz, zdjęcie albo ilustrację na temat: „Kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę – rozwiń słowa Ireny Sendlerowej”.

4. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres victor@cogito.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres „Victor”, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa.

5. Do pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna, a także elektroniczny adres do korespondencji

6. Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2018 r

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca – na stronie WWW i FB „Victora” oraz w jego papierowym 12. numerze.

8. Wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowym wydaniu książkowym.

9. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną dodatkowo nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka.

10. Prace oceni jury złożone z dziennikarzy i redaktorów Grupy Cogito.

11. Wszelkich informacji o konkursie udziela Magdalena Bogdańska-Maciak, redaktor naczelna czasopisma „Victor”, tel. 504 247 067.