Nie chciałeś - a jednak to zrobiłeś

Jest takie powiedzenie - więzienia pełne są niewinnych osób.…