Rate this post

Akcję wspierają znani ambasadorzy, m.in. Edyta Górniak, Elżbieta Romanowska i Dawid Kwiatkowski. Najważniejszym celem projektu „Myślę pozytywnie“ jest szerzenie wiedzy o profilaktyce zdrowia psychicznego i jego znaczenia dla rozwoju człowieka.

Pod wpływem doświadczeń szkolnych uczeń utrwala bądź weryfikuje swój obraz świata, ludzi i własnej osoby. Program wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży musi opierać się o spójne działania skierowane do wszystkich grup zaangażowanych w proces wychowawczy oraz wartości, które wyznają wszystkie wskazane strony. Konieczne jest również uświadomienie znaczenia problemu zaburzeń psychicznych u dzieci i walka ze stygmatyzacją, która prowadzi do ukrywania lub umniejszania znaczenia problemów psychicznych w tej grupie. Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH) w swych publikacjach podkreśla, że trzeba zmienić perspektywę patrzenia na ochronę zdrowia psychicznego w szkole. Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa to w rzeczywistości promowanie jakości edukacji w myśl prostej zasady: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.

Projekt „Myślę pozytywnie” jest odpowiedzią na potrzebę zdiagnozowanego przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej zapotrzebowania na kompleksowe wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat w polskim systemie edukacji.  W roku 2017 rozpoczęliśmy prace nad koncepcją profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży co również odbyło się dzięki wsparciu MEN i środków w ramach NPZ. Podjęcie tego tematu przez nas Instytut było wynikiem analiz, badań i obserwacji jakie prowadziliśmy w ramach naszych projektów w różnych szkołach w Polsce. Zauważyliśmy rosnący problem z radzeniem sobie z wyzwaniami współczesnego świata przez młode osoby, trudności w podejmowaniu tych tematów przez nauczycieli i rodziców, oraz brak odpowiednich narzędzi do pracy profilaktycznej i wychowawczej w obszarze zdrowia psychicznego. Wychodzimy z założenia, że profilaktyka zdrowia psychicznego, a także pozytywne podejście do tego tematu pozwoli na bardziej bezpieczny i szeroki rozwój nie tylko społeczny, psychiczny czy emocjonalny dzieci i młodzieży, ale także na rozwój edukacyjny i fizyczny. Zdrowie psychiczne w naszym podejściu to nie brak zaburzeń ale pozytywne i rozwojowe podejście do życia, relacji i otoczenia w jakim żyjemy. Jest to największy potencjał w jaki możemy zapatrzyć młodych ludzi na całe ich życie. Obecnie jesteśmy świadomi, ze ponad 50% zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego dorosłego człowieka zaczyna się w wieku dojrzewania – dlatego nie możemy zostawić ego na kiedyś. Teraz jest ten czas kiedy możemy nie tylko nauczyć się myśleć pozytywnie ale pozytywnie podchodzić do tematu zdrowia psychicznego w Polsce.

W ramach programu powstają narzędzia wspierania nauczycieli, pedagogów i rodziców w obszarze dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, takie jak szkolenia w całej Polsce, webinaria, ebooki (autorzy: Małgorzata Ohme, Beata Lipov, Marta Przywara, Paulina Płatkowska, Agnieszka Jeż-Kaflik, Andrzej Kaflik, Marcin Kobiałka, Mirek Sikora, Rafał T. Czachorowski). Przygotowana została specjalna internetowa aplikacja „Dziennik wdzięczności” (dostępna już pod adresem www.dziennikwdziecznosci.pl), która pozwala kontrolować stan samopoczucia i na czas zareagować, gdy dzieje się coś niedobrego.

Do końca 2017 roku w całej Polsce ze wsparcia Instytutu ma skorzystać ponad 4000 nauczycieli. Wyzwaniem w profilaktyce zdrowia psychicznego jest zmiana myślenia dorosłych o nim, walka ze stereotypami i zaczęcie zmiany od nas samych. Jeśli my nie zaczniemy dbać o nasze zdrowie psychiczne i widzieć jak jest ono ważne, jak radzić sobie ze stresem, przemęczeniem, wyzwaniami, jak uczyć się na błędach, jak wyciągać wnioski, jak budować właściwe relacje, jak dbać o swoje bezpieczeństwo itd. nie będziemy w stanie nauczyć tego młodego pokolenia.

Już 29 listopada swoją premierę będzie miał również program internetowy w formie talk show, w którym aktorzy, piosenkarze i znani z telewizji rozmawiają na tematy dotyczące zdrowia psychicznego. Zaproszenie do programu przyjęli: Edyta Górniak, Barbara Kurdej-Szatan, Majka Jeżowska, Ela Romanowska, Jula, Lanberry, Antek Smykiewicz, Kacper Kuszewski, Patryk Kumór, Sound’n’Grace, Marek Kaliszuk, Piotr Gacek, Otylia Jędrzejczak, Dawid Kwiatkowski oraz Kamil Olivier. Od 29 listopada do 17 stycznia 2018 roku w każdą środę i piątek będzie można zobaczyć premierowy odcinek. Prowadzącym rozmowy z gwiazdami jest Martin Fitch. Odcinki udostępniane będą zarówno na Facebooku, jak i kanale YouTube Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. W trakcie trwania programu zostaną zrealizowane działania informacyjno-edukacyjne dopasowane do zróżnicowanej grupy odbiorców: dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, nauczycieli i pedagogów, pracowników sektora edukacji oraz rodziców. Całość projektu jest zaprojektowana pod kątem systemowych rozwiązań wdrażanych nie tylko w ramach jednorazowych działań podejmowanych w czasie realizacji projektu, lecz także jako kontynuacja realizowanych działań w szkołach na terenie 16 województw i propozycja stałych zmian w systemie edukacji w zakresie wiedzy. znaczenie i sposobów wspierania zdrowia psychicznego w Polsce.

Instytut Zaprasza także szkoły do wzięcia udziału w specjalnej akcji certyfikacyjnej Szkoła Pozytywnego Myślenia. Minimum 70 szkół zostanie objętych bezpłatną całoroczną opieką. Otrzymają one m.in. pakiety szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów i uczennic (w każdym wieku), e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej a także pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół, które przejdą proces szkoleniowy. Całość zakończy się otrzymaniem certyfikatu „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

Więcej o programie na www.myslepozytywnie.pl i Facebooku.

Link do zapowiedzi programu internetowego:

https://www.youtube.com/watch?v=WI9hK0sjseE

Kontakt dla mediów:

 

Michał Kulisiewicz, michal@instytutep.pl, t 668 11 87 12

Karol Kwiatkowski, karol@instytutep.pl, t 792 96 95 73

Projekt “Myślę pozytywnie” realizowany jest przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes